AR-GE ÇALIŞMALARIGaziler Sosyal Hizmetler Merkezi

AR-GE ÇALIŞMALARI

AR-GE Merkezi

Çalışma Alanlarımız:

  • Gazi ve ailelerine sağlanan sosyal haklar ile ilgili araştırma yapmak ve projeler geliştirmek
  • Gazi ve ailelerinin yaşamış oldukları sorunları tespit ederek bu sorunların oluşmadan önlenmesine yönelik politika önerilerini hazırlamak ve ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına sunmak
  • Şehit ailelerine sağlanan sosyal haklar ile ilgili araştırma yapmak ve projeler geliştirmek
  • Şehit ailelerinin yaşamış oldukları sorunları tespit ederek bu sorunların oluşmadan önlenmesine yönelik politika önerilerini hazırlamak ve ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına sunmak
  • Gazi ve şehit ailelerine yönelik sosyal yardım sistemleri geliştirmek ve yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirmek
  • Gazi ve şehit ailelerinin toplum içinde hak ettikleri itibara sahip olmalarını sağlayıcı ve toplumsal farkındalığı arttırıcı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek

 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye’de ve Dünya’da savaş ve terör olayları yaşanmaktadır. Bağımsızlıklarını ve sahip oldukları ülke topraklarını kaybetmemek uğruna savaşan veya terörle mücadele eden güvenlik görevlileri ve hatta sivil vatandaşlar, bu uğurda ya hayatlarını yitirmekte ya da yaralanarak zor hayat şartları altında yaşamak zorunda kalmaktadır. Devletler, hayatlarını yitiren vatandaşlarının geride kalanları ve hayatta kalanların kendileri ve aileleri için, çeşitli sosyal politikalar ve hizmetler uygulayarak, bu sorunun en asgari derecede hissedilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan sosyal koruma politikalarının temel gayesi; ülkesinin varlığı için hayatından veya sağlığından olan fedakâr vatandaşların ve ailelerinin toplum içinde, insan şeref ve haysiyetine yaraşır şartlarda, hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirmelerini sağlamaktır.

sehitlik_5.jpg

paykasa bozum

error: Content is protected !!

buy youtube views

!--End of Tawk.to Script-->