GAZİLER SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ – 0312 911 90 18 (PBX)

Şehitler ve Gaziler; Toprağı Vatan, İnsanı Ulus Yapan Değerlerdir…
GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

Milli Mücadele Komutanları

Milli Mücadele Komutanları Tümen ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Özgeçmişleri Mustafa Kemal ATATÜRK 1881 – 1938 Abdurrahman Nafiz Gürman 1882 – 1966 Abdülhâtif Nacî Eldeniz 1875-1948 Ahmet Derviş 1886-1932 Ahmet Fuat Bulca 1881 – 1962 Ahmet Naci Tınaz 1882 – 1964 Ahmet Nuri Öztekin 1876-1951 Ahmet Zeki Soydemir 1883 – 1954 Akif Erdemgil 1876 – […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

Atatürk’e Bakış

Tanıkların Gözüyle ATATÜRK Devlet Kurucusu ATATÜRK (İsmet İNÖNÜ) ATATÜRK’ün Yüksek Kumandanlık Kudreti ve Meziyetleri (Ali Fuat CEBESOY) Eşsiz Bir Kahramanın Doğuşu (Prof. M. Fuad KÖPRÜLÜ) ATATÜRK’ün İnsanlığı (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU) ATATÜRK (Prof. Ahmet Hamdi TANPINAR) 10 Kasım 1948 Londra’da Bir Anma Konuşması (Sir Percy LORAINE)   Dünya Gözüyle ATATÜRK Dünya Gözüyle ATATÜRK   Seçilmiş Makaleler […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

ATATÜRK İlkeleri

Cumhuriyetçilik        “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir.” (1924) “Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükûmetidir ki, onun ismi Cumhuriyet’tir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir, millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları, kendilerinin milletten ayrı olmadıkları […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

ATATÜRK İnkılapları

Siyasal Alanda Yapılanlar Saltanatın Kaldırılması 23 Nisan 1920’de, TBMM’nin açılmasıyla Anadolu’da yeni bir Türk Devleti kurulmuştur. TBMM’nin üstünde hiçbir gücün kabul edilmeyeceğinin açıklanması ile de Osmanlı Devleti’nin varlığı fiilen ortadan kalkmıştır. Ayrıca yasama ve yürütme yetkisinin de TBMM’ye ait olması padişahın Türk ulusu üzerinde resmî ve filli hiçbir yetkisinin kalamadığını göstermekteydi. Ancak savaş yılları olduğu […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

ATATÜRK Kronolojisi

1881 – 1904 1881 Mustafa Kemal’in Selanik’te doğumu. 1886 Mustafa Kemal’in ilk öğrenimine başlaması. (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okuluna geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.) 1886 23 Mayıs 1886 – Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü. 1894 Mustafa Kemal’in Selanik Askerî Rüştiyesine girmesi. (Şemsi Efendi İlkokulundan […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

ATATÜRK´ün Yurt Gezileri

1923 29 Ekim 1922-14 Ocak 1923: Ankara. 14 Ocak 1923: Batı Anadolu’da bir inceleme seyahati için Ankara’dan hareketi 15 Ocak 1923: Eskişehir’e gelişi 16 Ocak 1923: Arifiye ve İzmit’e gelişi 16 – 19 Ocak 1923: İzmit (Çerkeşli, Tavşancıl, Hereke, Gebze yöresindeki birlikleri denetlemesi ve tatbikatı izlemesi) 19 Ocak 1923: İzmit’ten Bilecik’e gelişi 20 Ocak 1923: Saat 15.00’te Bilecik’ten Bursa’ya gelişi 20 […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

Atatürk’ün Konuşma ve Mesajları

ATATÜRK’ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın […]

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV

ATATÜRK’ün Yazdığı Eserler

ATATÜRK’ün Yazdığı Eserler Takımın Muharebe Talimi Cumali Ordugahı Birinci Ta’biye Meselesinin Halli Taktik Tatbikat Gezisi 1 Bölüğün Muharebe Eğitimi Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler Ta’lim ve Terbiye-i Askeriye Hakkında Nokta-i Nazarlar Zabit ve Kumandan İle Hasbihal Nutuk Medeni Bilgiler Geometri

Haberin Tamamını Oku »

GaziTV HABER:  GÜNDEM    3.SAYFA    SPOR    DÜNYA     YAŞAM   GAZİ TV